← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
61ΒΤΟΡ1Γ-ΕΘ4
Αρ. πρωτοκόλλου
54533
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-05-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 17. 016,52 τ.μ. , Τ.Κ. Συδένδρου, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Γρεβενών
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
273987.20
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4445165.78