Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3381
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-05-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, ύστερα από αίτημα των Τσιμιτάκη Μαρίας κλπ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Τσιμιτάκη Μαρία κλπ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Σητείας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
698283.850
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3891838.400