← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β4ΓΨΟΡ1Θ-967
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
75566
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-05-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ )
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%924%CE%93%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%98-967/document.pdf