← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β410ΟΡ1Θ-5ΣΛ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
75572
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-05-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( ΚΟΥΝΕΛΑΚΞΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92410%CE%9F%CE%A11%CE%98-5%CE%A3%CE%9B/document.pdf