← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΞΒΒΟΡ1Θ-7ΕΙ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
75618
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-05-20
Θέμα
η υπ' αρίθ. 39-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%98-7%CE%95%CE%99/document.pdf