← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΔΘΙΟΡ1Θ-ΩΞ0
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
75624
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-05-20
Θέμα
η υπ' αρίθ. 50-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%94%CE%98%CE%99%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A9%CE%9E0/document.pdf