← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
729
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-05-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 729/05-03-2003 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΤΟΥΡΛΙΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
605111.26
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4421205.47