← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2237/28-5-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-06-20
Θέμα
έγγραφο κΜ 870Β ΓΑΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
αγγεΛΟς ΣΤΡΑΤΗ & ΑΙΚ. ΣΤΡατΉ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου