← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1714-8-3-1995
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-06-20
Θέμα
ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΛΕΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΛΕΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λέρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου