← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΨ3ΓΟΡ1Φ-Χ4Ζ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-06-20
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 4-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A83%CE%93%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A74%CE%96/document.pdf