← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΗΑ2ΟΡ1Φ-ΧΥΓ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-06-20
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%97%CE%912%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A7%CE%A5%CE%93/document.pdf