← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΤΣΩΟΡ1Φ-5ΜΑ
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-06-20
Θέμα
Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2277-05-08-1994 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A4%CE%A3%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%A6-5%CE%9C%CE%91/document.pdf