← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3111/21-6-1999
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-06-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 1114 ΓΑΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ - ΙΩΑΝΝΑ ΘΥΜΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΩΑΝΝΑ ΘΥΜΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου