← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ω2Ζ1ΟΡ10-3ΝΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
1824/63529
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-06-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 ύστερα από αίτημα Ανδριοσοπουλου Κων-νου του Δημητρίου στην περιοχή«ΡΕΒΕΝΙΑ» Τ.Κ Μουρικίου, Δ.Ε Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Θηβαίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
443518
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4250121