← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΗΞ0ΟΡ10-ΕΑ3
Αρ. πρωτοκόλλου
στη θέση Αναδασμός Παύλου αγροτεμάχιο 23 (ΚΑΕΚ 070466305002) T.K. Παύλου του Δήμου Ορχομενού Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-06-20
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998-1979, ύστερα από αίτημα του Ιωάννη Βιγγόπουλου, στη θέση Αναδασμός Παύλου αγροτεμάχιο 23 (ΚΑΕΚ 070466305002), T.K. Παύλου, Δήμου Ορχομενού, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ιωάννης Βιγγόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ορχομενού
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
419303.31
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4266334.53