← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4054/1-9-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-06-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΜ 4364 ΓΑΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου