← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΓΦΗΟΡ1Γ-Ξ7Β
Αρ. πρωτοκόλλου
69235
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-07-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού δύο εκτάσεων ( 2.420,0 + 6.750,0 ) τ.μ. = 9.170,0 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση " Άνω Μπουραζέρι "της Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, του Δήμου Πρέβεζας , Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως μή Δάσους ή μη Δασικής έκτασης ( Γεωργικές εκτάσεις ) παρ. 6 εδ. α του αρθρου 3 του Ν. 998-1979 ως ισχύει σήμερα.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΛΑΧΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Πρέβεζας
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Πρέβεζας