← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΡΟΘΟΡ1Γ-ΒΝ6
Αρ. πρωτοκόλλου
72782
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-07-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Δήμου Πρεσπών στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ψαράδων του Δήμου Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δήμος Πρεσπών
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πρεσπών
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Φλώρινας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
249502.636
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4523291.358