← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΟΑΙΟΡ1Φ-ΒΣ3
Αρ. πρωτοκόλλου
101004
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-07-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 101004-29-06-2020) ύστερα από αίτημα του κ. Μάζη Σπυρίδωνος του Ευαγγέλου στην περιοχή «Καμίνια -Αλώνι» Κοιν.Δουκάδων της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΖΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
134796.0289
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4402222.9153