← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6Α5ΞΟΡ10-9ΞΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
98623/7-7-2020
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-07-20
Θέμα
πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998-79 (αρ. πρωτ:98623-7-7-2020 πράξης χαρακτηρισμού) ύστερα από αίτημα της Μαρίας Σκούπρα του Γεωργίου στη θέση "Λυγαριά" Τ.Κ. Αργυροπουλίου, της Δ.Ε. Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τυρνάβου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Λάρισας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
353288.460
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4409786.840