← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
168/2-2-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 5048 ΓΑΙΩΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (ΜΠΕΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΠΕΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
852968.3591
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3995450.0560