← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5432/44898/29-11-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 5432/44898/29-11-2007 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ PEMBERTON PETER-NORMAN ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΣΚΟΥΡΚΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΡΙΝΑΣ(ΠΛΑΤΕΩΣ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
PEMBERTON PETER-NORMAN
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
595941.34
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4418891.17