← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
21239/08-10-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (αρ.πρ. 21239/08-10-2009) ύστερα από αίτημα του κ. Μπαζώτη Θεόδωρου του Ιωάννη στην περιοχή «Λουτσάκι» Δημοτικού Διαμερίσματος Σινιών, περ. Δήμου Κασσωπαίων Νομού Κέρκυρας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΩΤΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
151820.5200
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4409084.5800