← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7Μ99ΟΡ1Κ-ΝΙ8
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71854
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-20
Θέμα
Ανακοίνωση Απόφασης 53-1993 της Α-θμιας Ε.Ε.Δ.Ε. Αν. Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9C99%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%9D%CE%998/document.pdf