← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ3ΖΠΟΡ1Θ-ΡΧΡ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
76402
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-20
Θέμα
η υπ' αριθ. 37-2011 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A83%CE%96%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A1%CE%A7%CE%A1+++++++++++++++++++/document.pdf