← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΛΒΟΟΡ1Θ-ΙΕΤ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
76423
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΒΛΑΧΒΕΗ ΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%9F%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%99%CE%95%CE%A4/document.pdf