← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7651/13-11-1996
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-07-20
Θέμα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΜ1525 ΓΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου