← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΛΛΛΟΡ1Κ-Ψ24
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-07-20
Θέμα
Απόφαση της Α-θμιου Ε.Ε.Δ.Α. Αν. Αττικής υπ’ αριθμ.13-1997 Θέση «Σαλίμι» Δήμος Καλυβίων - Θορικού Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%9B%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A824/document.pdf