← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΚ43ΟΡ1Θ-4Ψ2
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
76659
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-07-20
Θέμα
η υπ' αρίθ. 34-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Καφεσάκη Εμμανουήλ και Σδράκα Ελένης
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%9A43%CE%9F%CE%A11%CE%98-4%CE%A82/document.pdf