← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΞΣΦΟΡ1Ι-ΡΛΣ
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-07-20
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 1-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2ΗΣ ΤΕΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9E%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A1%CE%9B%CE%A3/document.pdf