← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6848ΟΡ1Κ-ΣΒΑ
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-07-20
Θέμα
H υπ'αριθμ.: 6-2019 απόφαση Τ.Ε.Ε.Α. Πειραιά
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6848%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A3%CE%92%CE%91/document.pdf