← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7754/06-12-2006
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-08-20
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης, 896,86 τ.μ . που κείται στη θέση "Περιοχή Γάλιπε" της Κοινότητας Καινούργιου Χωριού Δημοτικής Ενότητας επισκοπής στη κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου, ύστερα από αίτημα της Νίκης Κατσιμπρή, κατοίκου Ηρακλείου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Νίκη Κατσιμπρή
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Χερσονήσου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
615279.34
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3905012.20