← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4636
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-08-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (αρ.πρ.4636/26-04-2006) ύστερα από αίτημα του κ. Μπούτικου Σπύρου του Αθανασίου στην περιοχή «Παλιαυλή», Κοινότητας Κασσιόπης, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Σπύρος Μπούτικος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
150967.6247
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4410895.6486