← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9ΩΛΝΟΡ1Κ-09Γ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΓ7ΨΟΡ1Κ-ΩΤ4
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-08-20
Θέμα
υπ’ αριθμ.13-1994 απόφαση του Α-θμιου Ε.Ε.Δ.Α. Αν. Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%A9%CE%9B%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%9A-09%CE%93/document.pdf