← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΘΧ8ΟΡ1Φ-ΖΚ7
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-09-20
Θέμα
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 1-2019 ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%98%CE%A78%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%96%CE%9A7/document.pdf