← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΦΠΝΟΡ1Φ-ΓΤ3
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-09-20
Θέμα
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΤΣΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A6%CE%A0%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%93%CE%A43/document.pdf