← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4533/2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-09-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού σε έκταση 4.873,96 τμ στη θέση "Πανιόλου" Αγ. Αρσενίου, Δήμου Νάξου, νήσου Νάξου
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΡΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
622974
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4101783