← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1806/29-3-2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-09-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΙΚΙΛΗΣ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΙΚΙΛΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καλυμνίων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου