← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6217/9-11-2001
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-09-20
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού ΚΜ 1339 ΚΩ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου