← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ7Τ9ΟΡ1Φ-ΘΦΡ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
64373
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-09-20
Θέμα
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.3-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A87%CE%A49%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%98%CE%A6%CE%A1/document.pdf