← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1476.25-10-1991
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-10-20
Θέμα
ΈΓΓΡΑΦΟ : ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΕΠΊ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου