← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΩΡΧΟΡ1Υ-ΛΤΦ
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-10-20
Θέμα
Αναρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 2-2020 απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε.Θεσσαλονίκης
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A9%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%9B%CE%A4%CE%A6/document.pdf