← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Υ0ΑΟΡ1Κ-ΒΘΩ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Υ0ΑΟΡ1Κ-ΒΘΩ
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-10-20
Θέμα
Ανάρτηση της υπ' αρ. 84-2007 Απόφασης της Πρώτης Α΄-βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A50%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%92%CE%98%CE%A9/document.pdf