← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5145/24-09-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-10-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ΚΜ300Α42, ΚΜ300Α42Α, ΚΜ300Α42Β και ΚΜ300Α44 (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου