← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
337/31-8-1999
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-10-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου