← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
337/18-2-1999
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-10-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού Παραγιού Μαρία
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Παραγιού Μαρία συζ. Ιωάννη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου