← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
19/πε/25-5-1989
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-10-20
Θέμα
η υπ' αρίθ. 18/1988 πόφαση Α βάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 4078,84 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Συλλιγάρδος Χριστόφορος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
639908.01
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3907316.62