← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΞ0ΩΟΡ1Ι-ΕΦ6
Αρ. πρωτοκόλλου
46168
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-10-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998-79 ΑΡΙΘ. <br /> ΠΡΑΞΗΣ.46168-12-10-2020 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ <br /> ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΣΤΡΑΒΗ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ '' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ(ΒΑΤΕΡΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
690917.62
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4321249.18