← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΚ69ΟΡ1Φ-7Η4
Αρ. πρωτοκόλλου
182965/14-10-2020
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-10-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998-79 (αριθμ. πρωτ. 182965-14-10-2020) ύστερα απο υποβληθείσα αίτηση του Παναγιωτόπουλου Αθανασίου του Λεωνίδα κατοίκου Πατρών με δνση Κεφαλληνίας 33 Τ.Κ. 26441 για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 9.097,68 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Κοκορέτση» Τ.Κ. Θέας Δ.Ε. Μεσσάτιδας Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πατρέων
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
299427.86
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4226675.14