← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7197/28-09-2001
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
Πράξη χαρκτηρισμού έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 ύστερα απο αίτημα του Μαρίνου Βασιλείου κατοίκου Σελλά Πατρών για έκταση εμβαδού 1.710,80 τ.μ. στη θέση Σελλά Πατρών
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πατρέων
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
314130.37
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4238555.07